TJÄNSTER

TJÄNSTER OCH UPPDRAGSFORMER

Fastighetsutveckling och projektledning
Uppdrag med tydligt fokus på förändrad användning av mark eller byggnader. Tidiga skeden, koncept, ny-, till- och ombyggnadsprojekt, uthyrningsuppdrag samt fastighetsbildning, nyttjanderätter och andra lantmäterifrågor.

Företagsutveckling
Uppdrag med inriktning mot förbättring av bolagets interna rutiner. Upprättande av styrande dokumentation såsom policy- och processbeskrivningar, systematiskt arbetsmiljöansvar (SAM), systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och fastighetsägarens ansvar.

Förvaltning
Uppdrag av långvarig karaktär med del- eller helhetsansvar för förvaltningsprocessen.

Bemanning
Tillfällig ersättare för ordinarie personal i egenskap av exempelvis förvaltare, fastighetschef eller projektledare.

 

TJÄNSTER
MIDDESHALLEN AB
Hylltorpsgatan 5
216 16 Limhamn

Adam Falkenström
0708-66 15 55
adam.falkenstrom@middeshallen.se

Integritetspolicy
KONTAKT
Kreera web&design